امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش
همایش دیدگاههای پروفسور دیتون  (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)
رشد بالای حجم نقدینگی عامل توزیع ناعادلانه‌ ثروت
اقدامات دولت در شکستن رکود …
رونق مناطق آزاد و ویژه کشور، در گروی وجود یک راهبرد توسعه اقتصادی
پیوستن ایران به سازمان تجارت
کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی
توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای همسایه
دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه ی اقتصادی
دوره جدید MBA سرمایه

اقتصاد کلان پیشرفته ارشد پاییز ۹۵

سلام کتب مورد استفاده به شرح زیر است: ۱- اقتصاد کلان ۱ و ۲، درنبوش و فیشر، ترجمه دادگر و منجذب، نشر آسیم ۲- اقتصاد کلان جدید، اسنودان، ترجمه خلیلی عراقی و سوری، انتشارات سمت ۳- اقتصاد کلان، رومر، ترجمه تقوی

English CV

Mohammad Reza Monjazeb`s CV (with Respect to Tax Economics) Faculty member of University, Ph.D. in Economics and Researcher in Economics Fields (Especially in Tax Economics). Educational and Professional Experience Macroeconomics, Microeconomics, Public Economics, International Economics, Econometrics, … (Teaching in bachelor degree) Macroeconomics, ...

امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش

دکتر منجذب به عنوان سخنران در پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی در کرمانشاه گفت:   در این ارائه سعی می‌شود تأمین مالی (هزینه‌های) ورزش مورد بررسی و  موضوعات مختلف در این خصوص مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. سپس به ارائه پیشنهاد‌ها می‌پردازیم. ...

Analysis of the Characteristics of Waits for Quality – Sweet Traditional Kermanshah Model of Kano

Today, the majority of organizations have recognized the importance of providing services to customers. The best organizations have errors in providing services or products and their policy. It is the only way to improve services for error correction. Improve services ...

Customer satisfaction analysis of Kermanshah traditional cookies with Kano model and quality matrix

The aim of this research is analyzing of customer satisfaction from Kermanshah traditional cookies cluster quality with Kano model and quality matrix, this research is an applied one and pre- event descriptive research. Statistical population are 113 membered enterprises in ...