آثار، کتب، مقالات، کنفرانس ها، سوابق علمی پژوهشی و اجرایی

۰

برآورد تابع تقاضای کل سهام در بورس اوراق بهادار در ایران

نویسنده: منجذب محمدرضا,باقرکلانتری عباس,زرین اقبالی حسین نشریه: پژوهشنامه اقتصادی شماره: تابستان ۱۳۸۸ , دوره  – , شماره  ۵ (ویژه نامه بورس) ; صفحه ۵۱ تا صفحه ۷۰٫ کلید واژه: بورس اوراق بهادار، تقاضای...

۰

انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتمی با اتکاء به روشهای اقتصادسنجی(بررسی موردی منحنی انگل)

نویسنده: منجذب محمدرضا* نشریه: پژوهشنامه اقتصادی شماره: پاییز ۱۳۸۰ , دوره  ۱ , شماره  ۲ (پیاپی ۲) ; صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۳۴٫ کلید واژه: مراجع:  (۰)      استنادها:  (۰) بارگیری متن...