آثار، کتب، مقالات، کنفرانس ها، سوابق علمی پژوهشی و اجرایی

۰

بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: با رویکرد پانل دیتا

مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است. مصرف این انرژی در ایران نسبت به سال ۱۳۸۰، ۱۲۴ درصد افزایش داشته است، این در...

۰

تعیین شاخص سرمایۀ ماندگار دینی و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران

ارایه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرمایۀ مذهبی نوعی سرمایۀ ماندگار معنوی است که از طریق آموزههای دینی به ایجاد، تکمیل و اصلاح نهادهای اقتصادی،...

۰

رشد و توسعه

سلام محتوای درس از کتب زیر انتخاب شده است: اقتصاد کلان ۱ و ۲ – درنبوش و فیشر – ترجمه منجذب و دادگر – نشر آسیم فصل ۱۳...