امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش

دکتر منجذب به عنوان سخنران در پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی در کرمانشاه گفت:

  در این ارائه سعی می‌شود تأمین مالی (هزینه‌های) ورزش مورد بررسی و  موضوعات مختلف در این خصوص مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. سپس به ارائه پیشنهاد‌ها می‌پردازیم. وی گفت برای بررسی موضوع اقتصاد ورزش باید ابتدا به معرفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات ورزشی به عنوان محصولات ورزشی پرداخت و سپس با شناخت نسبی نسبت به موضوع به تامین مالی ورزش پرداخت. وی سپس به معرفی کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی در ورزش اشاره کرد و منطق تامین مالی این دو گروه از کالاها و خدمات ورزشی را مطرح کرد…

رئوس و خلاصه مطالب مطروحه بشرح زیر است:

عنوان: امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش

خلاصه متن سخنرانی: دکتر محمدرضامنجذب

مدت سخنرانی: ۲۵ دقیقه

  معرفی اجمالی عرضه و تقاضای (محصولات ورزشی)

  • تعریف کالاهای خصوصی و عمومی، بررسی زمینه وجود این کالاها در ورزش.
  • تعریف کالاهایی با اثرات مثبت خارجی و اثرات منفی خارجی و بررسی زمینه وجود این کالاها در ورزش.
  • ارتباط تأمین مالی ورزش با بندهای یک و دو.
  • بررسی نقاط قوت و ضعف دخالت دولت در تولید کالاها و خدمات ورزشی (اعم از خصوصی و عمومی، با اثرات مثبت و منفی)
  • بررسی نقش دولت و بخش خصوصی در تولید و توزیع کالاها و خدمات ورزشی و نحوه تأمین مالی آن.
  • بررسی قلمرو تولید کالاها و خدمات ورزشی میان دولت و غیر دولت.
  • بررسی و امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش: طی ۱۷ بند
  • ارائه پیشنهاد‌ها:طی ۱۰ بند
  • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

لینک عکس های کنگره