همایش دیدگاههای پروفسور دیتون (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)

دکتر منجذب در این همایش گفت: یکی ازاهداف کشورهای فقیر، رشد یا توسعه اقتصادی است. این دو اصطلاح با هم یکی نیستند. رشد اقتصادی برای توسعه لازم است ولی کافی نیست. رشد اقتصادی بیشتر بر رشد شاخص‌های کمی تأکید می کند در حالی که توسعه اقتصادی بیشتر به تغییر در ظرفیت ها مانند قابلیت یادگیری و افزایش توانمندی اقتصادی برای تطبیق با تغییرات تکنولوژی توجه دارد.

رشد اقتصادی به افزایش تولید یا درآمد سرانه هر کشور برمی‌گردد. تولید معمولاً با تولید ناخالص ملی (GNP) [1] یا درآمد ناخالص ملی [۲] (GNI) اندازه‌گیری می‌شود که به صورت جایگزین همدیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و رشد کلی یک اقتصاد اعم از کالا و خدمات را نشان می‌دهند.
توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی همراه با تغییر در توزیع درآمدها و ساختار اقتصادی برمی‌گردد. این تغییرات شامل بهبود وسایل رفاهی بخش فقیرتر جمعیت کشورها، کاهش سهم بخش کشاورزی و متقابلاً افزایش سهم بخش صنعت و خدمات در GNP، افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار و پیشرفت‌های قابل توجه تکنیکی که در داخل یک کشور تولید می‌شود.

برای دانلود کامل مطلب کلیک کنید.
لینک عکسهای همایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *