فیلم های آموزشی استاتا

 

با سلام

فیلم های زیر در  کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام:

فیلم آموزش مقدماتی استاتا همراه با داده ها

panel gmm in stata

Quantile Regression in Stata

آزمون شکست ساختاری در استاتا

How to do correlation and significance test in Stata

Stata Spearman correlation

Probit and Logit Models in Stata

Multilevel linear models in Stata, 1

Multilevel linear models in Stata, 2