سایت های مفید برای محققین

چهل منبع مهم دریافت مقالات لاتین

 1. ieeexplore.ieee.org
 2. acm.org
 3. link.springer.com
 4. wiley.com
 5. sciencedirect.com
 6. acs.org
 7. aiaa.org
 8. aip.org
 9. ajpe.org
 10. aps.org
 11. ascelibrary.org
 12. asm.org
 13. asme.org
 14. bioone.org
 15. birpublications.org
 16. bmj.com
 17. emeraldinsight.com
 18. geoscienceworld.org
 19. icevirtuallibrary.com
 20. informahealthcare.com
 21. informs.org
 22. ingentaconnect.com
 23. iop.org
 24. jamanetwork.com
 25. joponline.org
 26. jstor.org
 27. mitpressjournals.org
 28. nature.com
 29. nrcresearchpress.com
 30. oxfordjournals.org
 31. royalsocietypublishing.org
 32. rsc.org
 33. rubberchemtechnol.org
 34. sagepub.com
 35. scientific.net
 36. spiedigitallibrary.org
 37. springermaterials.com
 38. tandfonline.com
 39. theiet.org

 

دانلود رایگان کتاب

✳️www.ketabnak.com

✳️www.98ia.com

✳️www.takbook.com

✳️www.irpdf.com

✳️www.parsbook.org

✳️www.irebooks.com

✳️www.farsibooks.ir

✳️www.ketabesabz.com

✳️www.readbook.ir

 

پایگاه های دانلود رایگان مقالات

✳️http://booksc.org

✳️http://sci.hub.org

✳️http://paperdl.com

✳️http://gigapaper.ir

✳️http://freepaper.me

✳️http://freepapers.ir

✳️http://elearnica.ir

✳️http://freepaper.us

✳️http://goarticle.ir

✳️http://freescience.ir

✳️http://doaj.org

✳️http://paperhub.ir

✳️http://libdl.ir

✳️libgen.io/scimag

✳️http://sci-hub.cc

✳️http://sci-hub.io

✳️http://iranpaper.ir

✳️http://soroushhekmat.ir

 

سایتهای مهم علمی،پژوهشی

✳️www.digitallibraryplus.com

✳️www.daneshyar.net

 

بانک های اطلاعاتی

✳️www.umi.com/pqdauto

✳️www.search.ebscohost.com

✳️www.sciencedirect.com

✳️www.emeraldinsight.com

✳️www.online.sagepub.com

✳️www.springerlink.com

✳️www.scopus.com

✳️apps.isiknowledge.com

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

✳️www.irandoc.ac.ir

✳️www.umi.com/pgdauto

✳️www.mhrn.net

✳️www.theses.org

 

مقالات فارسی

✳️www.magiran.com

✳️www.civilica.com

✳️www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

✳️www.nlai.ir

✳️www.loc.gov

✳️www.bl.uk

اطلاعات عمومی کشورها

✳️www.worldatlas.com

✅پایگاه اطلاعات اسلامی

✳️www.seraj.ir

✅مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

✳️www.infolibrarian.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *