Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۵

بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: با رویکرد پانل دیتا

مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است. مصرف این انرژی در ایران نسبت به سال ۱۳۸۰، ۱۲۴ درصد افزایش داشته است، این در حالی است که رشد مصرف در جهان نسبت به همین سال ...

حفاظت شده: فیلم های آموزشی اقتصادسنجی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.