Monthly Archives: آبان ۱۳۹۴

همایش دیدگاههای پروفسور دیتون (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)

دکتر منجذب در این همایش گفت: یکی ازاهداف کشورهای فقیر، رشد یا توسعه اقتصادی است. این دو اصطلاح با هم یکی نیستند. رشد اقتصادی برای توسعه لازم است ولی کافی نیست. رشد اقتصادی بیشتر بر رشد شاخص‌های کمی تأکید می ...

رشد و توسعه

سلام محتوای درس از کتب زیر انتخاب شده است: اقتصاد کلان ۱ و ۲ - درنبوش و فیشر - ترجمه منجذب و دادگر - نشر آسیم فصل ۱۳ (مبحث رشد) توسعه اقتصادی - نفزایگر - ترجمه منجذب - فصول ۲، ۴، ۶ توسعه اقتصادی ...