امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش
همایش دیدگاههای پروفسور دیتون  (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)
رشد بالای حجم نقدینگی عامل توزیع ناعادلانه‌ ثروت
اقدامات دولت در شکستن رکود …
رونق مناطق آزاد و ویژه کشور، در گروی وجود یک راهبرد توسعه اقتصادی
پیوستن ایران به سازمان تجارت
کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی
توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای همسایه
دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه ی اقتصادی
دوره جدید MBA سرمایه

کنفرانس

امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش

دکتر منجذب به عنوان سخنران در پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی در کرمانشاه گفت:   در این ارائه سعی می‌شود تأمین مالی (هزینه‌های) ورزش مورد بررسی و  موضوعات مختلف در این خصوص مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. سپس به ارائه پیشنهاد‌ها می‌پردازیم. ...

تعیین شاخص سرمایۀ ماندگار دینی و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران

ارایه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرمایۀ مذهبی نوعی سرمایۀ ماندگار معنوی است که از طریق آموزههای دینی به ایجاد، تکمیل و اصلاح نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میپردازد و از کانال بهینهسازی روابط و چارچوبهای اجتماعی ...

همایش دیدگاههای پروفسور دیتون (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)

دکتر منجذب در این همایش گفت: یکی ازاهداف کشورهای فقیر، رشد یا توسعه اقتصادی است. این دو اصطلاح با هم یکی نیستند. رشد اقتصادی برای توسعه لازم است ولی کافی نیست. رشد اقتصادی بیشتر بر رشد شاخص‌های کمی تأکید می ...

کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی

در ابتدای این مراسم دکتر محمدرضا منجذب، رئیس دانشگاه علوم اقتصادی در سخنان خود با اشاره به بند ۲۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ضرورت گفتمان‌سازی در این حوزه اشاره کرد و گفت: تحقق این ماده و این رسالت، بیشتر بر ...

توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای همسایه

// // // //   در ادامه نشست دکتر منجذب در سخنرانی خود با عنوان «توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای غیر نفتی» به ارائه ی دیدگاه‌های خود پرداختند. نکات مهمی که وی در سخنان خود بیان کرد، به این شرح ...