مدیر

مدل های داده های فصلی

با سلام لینک موضوعات و فیلم های آموزشی مربوط به داده های فصلی به شرح زیر هستند:   نحوه تشخیص روند فصلی بوسیله کلوگرام در ایویوز تعدیل فصلی در ایویوز ۱۰ پیش بینی فصلی + تعدیل فصلی در استاتا آزمون هگی در ایویوز (فارسی) افزونه نرم ...

تدوین پروپوزال + تدوین رساله

سلام برای تدوین پروپوزال و رساله چه اقداماتی باید انجام داد؟ برای پاسخ به سوال مطالب زیر را مطالعه کنید: تدوین پروپوزال خلاصه برداری از مقاله نکاتی در مورد رساله تدوین رساله        

فیلم های آموزشی اقتصاد کلان

با سلام برای دانلود فیلم های آموزشی اقتصاد کلان با موضوعات متفاوت روی لینک هر موضوع کلیک نمایید و آن را دانلود کنید: استخراج منحنی فیلیپس کوتاه مدت و بلندمدت جریان مدور اقتصاد کلان فیلم آموزش جریان مدور تشریح مدل اقتصاد کلان بین الملل روش محاسبه ...

مدل NARDL

لینک فایلهای آموزشی که در کانال تلگرام بارگذاری شده به شرح زیر است: آزمونهای لازم در روش NARDL Nardl in stata مقاله کاربردی به روش NARDL Nardl in Eviews آزمون قرینگی در NARDL

اقتصادسنجی بهار ۹۷

سلام برای درس اقتصادسنجی در این ترم موارد زیر مورد نظر خواهد بود: ۱- گزارش درس که مدلی برگرفته از یک مقاله است و حداقل دارای سه متغیر باشد. داده های مدل حداقل شامل چهل دوره (سال یا فصل) در دسترس باشد. ...