آثار، کتب، مقالات، کنفرانس ها، سوابق علمی پژوهشی و اجرایی

۰

تدوین رساله

برای تدوین رساله از ابتدا با استاد راهنمای خود هماهنگ باشید و نکات زیر را در اولویت بررسی قرار دهید: ۱-   اگر موضوعی مورد علاقه خود در نظر...

۰

درس سمینار

برای درس سمینار، تدوین و ارائه مقاله مراحل زیر را انجام میدهیم: ۱- انتخاب موضوع اهمیت و ضرورت موضوع و جنبه نوآوری آن از جمله موارد مهمی است...

۰

English CV

Mohammad Reza Monjazeb`s CV (with Respect to Tax Economics) Faculty member of University, Ph.D. in Economics and Researcher in Economics Fields (Especially in Tax Economics). Educational and Professional...